název
Ovoce a zelenina
Jídlo a pití
Barvy = Farben
Rezept
Auf dem Tisch
1. Úvodní hodina
2.-3. Kultura, TV, kino
4. Způsobová neboli modální slovesa
5. Sloveso wissen
6. Tagesplan
7.-8. Slovesa s odlučitelnými předponami
9.-10. Slovesa s neodlučitelnou předponou
11. Sport - slovní zásoba
12.-13. Zvratná slovesa
14.-15. Časové údaje
16. Plány do budoucna, povolání
17.-18. Stupňování přídavných jmen
19. Stupňování příslovcí
20.-21. Praha
22. Zeměpisná jména
23. Souřadící spojky
24.-25. ČR
26.-27. Sloveso werden
28. Budoucí čas
29. Telefonování
30. Představení
31.-32. Zájmeno man, jemand, niemand