název
1. hod. Gastronomická pravidla
2.a 3.hod
Zásady pro sestavování menu
Alkoholické nápoje
společensko zábavní střediska
víno