název
Historie člověka
Biosféra, prostředí, ekosystém
Test životní podmínky
test typy krajiny2
test typy krajiny
kvíz
1. Úvodní hodina
2. Druhy pohybů
3.- 4. Newtonovy zákony
5. Mechanická práce a energie
6. Tlak v tekutinách
7. Teplota
8. Teplotní roztažnost látek
9. - 10. Tepelné motory
11. Přeměna skupenství
12. Elektrický náboj, elektrické pole
13. Vodiče, napětí, proud
14. Ohmův zákon
15. Druhy elektrického proudu
16. Přenos elektrického proudu
17. Světlo a jeho šíření
18.- 19. Zrcadla, čočky, odrazy světla
20. Světelné spektrum
21. Rentgenové záření
22. Radioaktivní prvky - vlastnosti
23. Model atomu
24. Princip získávání energie
25. Využití energie
26. Jaderné katastrofy
27. Pojem vesmír, galaxie
28. Slunce
29. Keplerovy zákony
30. Komety
31. Historie dobývání kosmu
32. Referáty