Vyberte předmět třídy 2.K:

[ON] Občanská nauka   [STK] Stolničení   [EK] Ekonomika   [ČJ] český jazyk   [POK] Potraviny a výživa   [TEK] Technologie   [NJ] Německý jazyk   [STF] Stolničení   [Aj] Anglický jazyk   [POF] Potraviny a výživa   [ES] Estetika   [PŘI] Přírodověda   [IT] Informatika   [MA] Matematika