název
51 - 53 Montáž domovní kanalizace, zkoušky a údržba
4. Materiály stok
Čistírny odpadních vod
15. Rozdělení odpadních vod z objektů a kanalizace
19. Hydraulika v rozvodu domovní kanalizace
23. Materiály na odpadní a připojovací potrubí
29. Vedení odpadního potrubí
40. Montáž domovní kanalizace, zkoušky a údržba
11.-12. Možnosti napojení přípojky na stoku