název
40. Montáž domovní kanalizace, zkoušky a údržba
29. Vedení odpadního potrubí
23. Materiály na odpadní a připojovací potrubí
19. Hydraulika v rozvodu domovní kanalizace
15. Rozdělení odpadních vod z objektů a kanalizace
Čistírny odpadních vod
4. Materiály stok
51 - 53 Montáž domovní kanalizace, zkoušky a údržba