Vyberte předmět třídy 2.I:

[PLY] Plynárenství   [EK] Ekonomika   [ON] Občanská nauka   [ČJ] český jazyk   [VOD] Vodárenství   [Aj] Anglický jazyk