název
5.-6. Organizace práce při úklidu
7.-8. Obsluha strojů a zařízení pro úklid
9.-10. Zásady bezpečnosti práce
11.-12. Další zařízení pro úklid
13.-14. Drobná údržba
15.-16. Zajištění bezpečnosti hostů a jejich majetku