název
1. Úvod do předmětu, základní ekonomické pojmy
2. Potřeby - pojmy, rozdělení
3. Charakteristika životní úrovně
4. Výroba, výrobní faktory
5. Tržní ekonomika
6. Vývoj a funkce peněz
7.-8. Poptávka a nabídka
9.-10. Obchod – postavení, funkce,členění
11. Funkce obchodu
12. Maloobchod
13. Velkoobchod
14. Cestovní ruch
15. Společné stravování
16. Veřejné stravování
17. Organizační struktura podniku
18. Druhy škod
19. Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele
20. Personalistika podniku
21. Pracovně právní vztahy
22. Vznik a ukončení pracovního poměru
23. Základní formy mezd
24. Péče o pracovníky ze strany podniku a státu
25. Podnikání v tržní ekonomice
26. Znaky podnikatele
27.-28. Členění podniků
29. Právní formy podniků
30. Podnikání podle živnostenského zákona
31.-32. Obchodní společnosti