název
25. 26. Právo trestní
14. Neonacismus, rasismus, antisemitismus, xenofobie
29. 30. Práva a povinnosti občanů v trestním řízení
27. 28. Orgány činné v trestním řízení
15. Aktuální česká extrémistická scéna
23. 24. Právo rodinné
22. Právo vlastnické
21. Občanský zákoník
20. Probační a mediační služby
18. 19. Soudy a státní zastupitelství
16. Teror a terorismus
17. Právo a spravedlnost
11.12. Multikulturní soužití
4.Ústava a politický systém ČR
5. Struktura veřejné správy a samosprávy
8. Základní hodnoty a principy demokracie
9. Lidská a občanská práva
7. Volby v České republice
10. Povinnosti občana v demokracii
15. Aktuální česká extrémistická scéna
1.Plán učiva ON - 2r.
2. Vznik a podstata státu
3. Funkce státu
6. Politika, politické strany
13. Politický radikalismus a extremismus
31. 32. Sociální zabezpečení občanů