název
31. 32. Sociální zabezpečení občanů
29. 30. Práva a povinnosti občanů v trestním řízení
27. 28. Orgány činné v trestním řízení
1.Plán učiva ON - 2r.
15. Aktuální česká extrémistická scéna
14. Neonacismus, rasismus, antisemitismus, xenofobie
13. Politický radikalismus a extremismus
11.12. Multikulturní soužití
10. Povinnosti občana v demokracii
9. Lidská a občanská práva
8. Základní hodnoty a principy demokracie
7. Volby v České republice
6. Politika, politické strany
5. Struktůra veřejné správy a samosprávy
4.Ústava a politický systém ČR
3. Funkce státu
2. Vznik a podstata státu
15. Aktuální česká extrémistická scéna
17. Právo a spravedlnost
20. Probační a mediační služby
25. 26. Právo trestní
23. 24. Právo rodinné
22. Právo vlastnické
21. Občanský zákoník
16. Teror a terorismus
18. 19. Soudy a státní zastupitelství