název
1. Seznámení s tématy 2.ročníku
2. Hlavní zásady hospodářských výpočtů
3. Prostředky výpočetní techniky
4. Základní početní výkony
5. Zaokrouhlování čísel, aritmetický průměr
6. Převádění jednotek
7. Převádění jednotek
8. Jednotky délky, hmotnosti, objemu, množství a času
9. Základní početní výkony s pojmenovanými čísly
10. Peněžní jednotky ČR a jiných států
11. Procentový počet - základní pojmy
12. Procentový počet - základní pojmy
13. Objem a hmotnost těles
14. - 15. Praktické příklady - výpočty, test
16. Opakování, vyhodnocení, klasifikace