název
Seznámení s tématy 2.ročníku 1.H
Hlavní zásady hospodářských výpočtů 2.H
Prostředky výpočetní techniky 3.H
Základní početní výkony 4.H
Zaokrouhlování čísel 5.H
Aritmetický průměr 6.H
Převádění jednotek 7.H
Převádění jednotek 8.H
Jednotky délky, hmotnosti, objemu, množství a času 9.H
Základní početní výkony s pojmenovanými čísly 10.H
Peněžní jednotky ČR 11.H
Peněžní jednotky jiných států 12.H
Procentový počet 13.H
Procentový počet 14.H
Objem a hmotnost těles 15.H