název
1. Seznámení s učivem
2.Charakteristika obilovin
3.Druhy obilnin
4. Obilné zrno
5. Zpracování a použití obilí
6.-7.Výroba mouky
8. Druhy mouky
9. Posuzování kvality mouky
10.-11. Vady mouky
12. Skladování mouky
13.- 14. Charakteristika škrobů
15. Druhy škrobů
16. Výroba škrobů
17. Vlastnosti škrobů
18. Použití škrobů
19. Skladování škrobů
20. Škrobový sirup
21. Použití škrobového sirupu
22. Charakteristika vajec
23. Chemické složení vajec
24. Konzumní druhy vajec
25. Vlastnosti vajec
26. Vady vajec
27. Skladování vajec
28. Konzervace vajec
29. - 30. Příprava vaječné hmoty
31. Použití vaječné hmoty
32. Hygiena vajec
33.-34. Charakteristika mléka
35. - 36. Ošetření mléka
37. Tržní druhy mléka
38. Použití mléka, skladování
39. Výrobky z mléka
40. Charakteristika smetany
41. Výroba smetany
42. - 43. Zahuštěné mléko
44. Sušené mléko
45 - 46. Tvaroh
47. - 48. Sýry
49. - 50. Charakteristika tuků
51.Druhy a skladování tuků
52.-53.Rozdělení olejů
54.Druhy konzumních olejů
55.Živočišné tuky - máslo
56.Živočišné tuky - sádlo
57.Živočišné tuky - lůj, rybí tuk
58.Upravené tuky
59.-60.Jádroviny - druhy
61.Složení a úprava jádrovin
62.Použití jádrovin
63.Skladování jádrovin