název
1.-2. Význam a pojem psychologie
3. Podstata duševního života
4. Biologická a sociální determinace psychiky
5. Poznávací procesy
6. Citové procesy
6.Motivační procesy
6. Motivační a volní procesy
7. Psychologie osobnosti
8. Vztahové a postojové vlastnosti
9. Vlastnosti osobnosti, temperament
10. Výkonové vlastnosti, profil osobnosti prodavače a cukráře
11.-13. Společenské chování prodavač, cukrář
14. Vývoj potřeb nákupu
15. Veřejné mínění, kupní motivace
16. Reklama
17. Úspěch obchodování
18. Sociální skupiny
19. Sociální psychologie
20. Sociální komunikace a konflikty
21. Vztahy lidí k práci
22. Osobnost zákazníka
23.-25. Psychologie práce
25. Řešení náročných situací
26.-28.. Psychologie trhu
27. Profil prodavače
28. Komplexní práce se zákazníkem
29. Poptávka a nabídka
30.-32. Opakování