název
Připojení k síti
E-mail
Chat
Počítačové sítě
Operační programy
Složka, soubor
Zadání práce - úprava textu