název
1. Základní ekonomické pojmy
2.-3. Potřeby
4.-5. Životní úroveň
6.-7. Výroba, výrobní faktory
8. Hospodářský cyklus
9.-10. Tržní ekonomika
11. Poptávka a nabídka
12. Zboží, cena zboží
13. Obchod
14. Vznik a vývoj obchodu
15. Význam a funkce obchodu
16. Členění obchodu
17.- 18. Organizace maloobchodu
19. Organizace velkoobchodu
20. Cestovní ruch
21. Společné stravování
22. Veřejné stravování, ubytovací zařízení
23. Podnikání v tržní ekonomice
24. Právní normy
25. Znaky podnikatele
26. Aktuality - práce s internetem
27. Členění podniků
28. Právní formy podniků
29.-30. Podnikání podle živnostenského zákona
31.- 32. Obchodní společnosti