název
1. Seznámení s učivem
2.Charakteristika obilovin
3.Druhy obilnin
4.-5.Obilné zrno
6.Zpracování a použití obilí
7.-8.Výroba mouky
9.Druhy mouky
10.-11.Posuzování kvality mouky
12.-13.Vady mouky
14.Skladování mouky
15.Charakteristika škrobů
16.Druhy škrobů
17.Výroba škrobů
18.Vlastnosti škrobů
19.Použití škrobů
20.Skladování škrobů
21.Škrobový sirup
22.Použití škrobového sirupu
23.Charakteristika vajec
24.Stavba vajec
25.Chemické složení vajec
26.Konzumní druhy vajec
27.Vlastnosti vajec
28.-29.Vady vajec
30.-31.Skladování vajec
32.Konzervace vajec
33.-34.Příprava vaječné hmoty
35.-36.Použití vaječné hmoty
37.Hygiena vajec
38.-39.Charakteristika mléka
40.Ošetření mléka
41.Tržní druhy mléka
42.Použití mléka, skladování
43.Výrobky z mléka
44.Charakteristika smetany
45.Výroba smetany
46.Zahuštěné mléko
47.Sušené mléko
48.Tvaroh
49.Sýry
50.Charakteristika tuků
51.Druhy a skladování tuků
52.-53.Rozdělení olejů
54.Druhy konzumních olejů
55.Živočišné tuky - máslo
56.Živočišné tuky - sádlo
57.Živočišné tuky - lůj, rybí tuk
58.Upravené tuky
59.-60.Jádroviny - druhy
61.Složení a úprava jádrovin
62.Použití jádrovin
63.Skladování jádrovin
Kvíz cukr