název
Motivační procesy
17. Úspěch obchodování
18. Sociální skupiny
19. Sociální psychologie
20. Sociální komunikace a konflikty
21.-24. Psychologie práce
25. Vztahy lidí k práci
26. Osobnost zákazníka
27. Profil prodavače
28. Komplexní práce se zákazníkem
29. Řešení náročných situací
30.-31. Psychologie trhu
14. Vývoj potřeb nákupu
16. Reklama
1.-2. Význam a pojem psychologie
3. Podstata duševního života
4. Poznávací procesy
5. Citové procesy
6. Motivační a volní procesy
7. Psychologie osobnosti
8. Vztahové a postojové vlastnosti
9. Vlastnosti osobnosti
10. Profil osobnosti prodavače
11.-13. Společenské chování prodavač
15. Kupní motivace
32. Poptávka a nabídka