název
Motivační procesy
3. Podstata duševního života
4. Poznávací procesy
5. Citové procesy
6. Motivační a volní procesy
1.-2. Význam a pojem psychologie
8. Vztahové a postojové vlastnosti
9. Vlastnosti osobnosti
7. Psychologie osobnosti
10. Profil osobnosti prodavače
11.-13. Společenské chování prodavač
15. Kupní motivace
16. Reklama
17. Úspěch obchodování
20. Sociální komunikace a konflikty
19. Sociální psychologie
27. Profil prodavače
26. Osobnost zákazníka
28. Komplexní práce se zákazníkem
29. Řešení náročných situací
30.-31. Psychologie trhu
32. Poptávka a nabídka
25. Vztahy lidí k práci
21.-24. Psychologie práce
18. Sociální skupiny
14. Vývoj potřeb nákupu