název
1) Rozdělení elektrických měřících přístrojů
2) Práce s multimetrem a osciloskopem
3), 4) Metody měření veličin
5), 6) Dynamo- zapojení, hlavní části
7), 8) Alternátor - zapojení, hlavní části
9), 10) Regulace dynam
11) Regulace alternátoru
12) Účel a druhy zapalování
13) Bateriové zapalování
14) Zapalovací cívka a rozdělovač
15) Seřízení předstihu zážehu
16) Automatická regulace předstihu zážehu
17) Magnetoelektrické zapalování
18) Zapalovací svíčka
19) Tepelná hodnota svíčky
20) Polovodičová zapalování
21) Řídící jednotka a snímače veličin
25. - 30. Spouštěče
30. Spouštěč s výsuvnou kotvou
31. Dynamospouštěč
32. Opravy a údržba spouštěčů