název
1) Rozdělení elektrických měřících přístrojů
2) Práce s multimetrem a osciloskopem
3) Metody měření veličin
4) Dynamo- zapojení, hlavní části
5) Alternátor - zapojení, hlavní části
6) Regulace dynam
7) Regulace alternátoru
8) Účel a druhy zapalování
9) Bateriové zapalování
10) Zapalovací cívka a rozdělovač
11) Seřízení předstihu zážehu
12) Automatická regulace předstihu zážehu
13) Magnetoelektrické zapalování
14) Zapalovací svíčka
15) Tepelná hodnota svíčky
16) Polovodičová zapalování
17) Řídící jednotka a snímače veličin
25. - 30. Spouštěče
30. Spouštěč s výsuvnou kotvou
31. Dynamospouštěč
32. Opravy a údržba spouštěčů