název
1. Základní ekonomické pojmy
2.-3. Potřeby
4.-5. Životní úroveň
6.-7. Výroba, výrobní faktory
8. Hospodářský cyklus
9.-10. Tržní ekonomika
11. Poptávka a nabídka
12. Zboží, cena zboží
13. Obchod
14. Organizace maloobchodu
15. Organizace velkoobchodu
16. Cestovní ruch
17. Společné stravování
18. Veřejné stravování
19. Ubytovací zařízení
20. Aktuality - práce s internetem
21. Opakování
22. Podnikání v tržní ekonomice
23. Právní normy
24.-25. Znaky podnikatele
26. Aktuality - práce s internetem
27. Členění podniků
28. Právní formy podniků
29.-30. Podnikání podle živnostenského zákona
31. Obchodní společnosti
32. Souhrnné opakování