název
1. Úvodní hodina
2.-3. Opakování látky 1. ročník
4. Slovní zásoba 5. lekce
5.- 6. Text 5. lekce
7. Počitelná a nepočitatelná podstatná jména
8. Vyjádření mnoho, málo
9.-10. Some, any, no
11. Popis cesty
12. Vazba there is, there are
13.-14. Přítomný čas průběhový
15. Sport
16. - 17. Slovní zásoba, fráze 6. lekce
18. Text 6. lekce
19. - 20. Opakování gramatiky, slovní zásoby
21. Praha
22. - 23. Slovní zásoba, text 7. lekce
Grammar exercises
26. - 27. Modální slovesa
28.-29. Have to
30. Christmas
31.Travelling
The Czech Republic
Shopping
Stupňování přídavných jmen
Occupations
Budoucí čas, going to
Jídlo