název
13.-14. Přítomný čas průběhový
12. Vazba there is, there are
11. Popis cesty
9.-10. Some, any, no
8. Vyjádření mnoho, málo
5.-6. Text 5. lekce
4. Slovní zásoba 5. lekce
2.-3. Opakování látky 1. ročník
1. Úvodní hodina
7. Počitelná a nepočitatelná podstatná jména