název
jobs act
trpný rod/passive voice..act
Podmínkové věty act.
1. Úvodní hodina
2.-3. Opakování látky 1. ročník
4. Slovní zásoba 5. lekce
5.- 6. Text 5. lekce
7. Počitelná a nepočitatelná podstatná jména
8. Vyjádření mnoho, málo
9.-10. Some, any, no
11. Popis cesty
12. Vazba there is, there are
13.-14. Přítomný čas průběhový
15. Sport
16. - 17. Slovní zásoba, fráze 6. lekce
18. Text 6. lekce
19. - 20. Opakování gramatiky, slovní zásoby
21. Praha
22. - 23. Slovní zásoba, text 7. lekce
24. - 25. Gramatická cvičení
26. - 27. Modální slovesa
28.-29. Have to
30.Travelling
51. - 52. Stupňování přídavných jmen
34. - 36. Vazba going to
37. Složeniny some, any, no
40. Slovosled se dvěma předměty
41. Záporné zjišťovací otázky
42. Gramatická cvičení
43. - 44. Slovní zásoba, text 8. lekce
45. - 46. Vyjadřování přání, nabídek, žádostí
47. - 49. Budoucí čas
50. Shopping
53. Věty srovnávací
54. Zástupné one, ones
55. - 56. Kultura
57. - 59. Gramatická cvičení
60. - 64. Celkové opakování látky 2. ročníku
The Czech Republic