název
Shoda podmětu s přísudkem
Číslovky
Zájmena
Podmět a přísudek