název
Podmět a přísudek
Zájmena
Číslovky
11. Základní principy větné stavby
Shoda podmětu s přísudkem