Vyberte předmět třídy 2.A:

[AUT] Automobily   [OPA] Opravárenství   [EL] Elektrotechnika   [ON] Občanská nauka   [EK] Ekonomika   [ČJ] český jazyk   [Aj] Anglický jazyk   [ES] Estetika