název
Rozdělení spojů
rozebiratelné spoje - šrouby
Strojírenské tabulky
5.-6. Spoje čepy
2.-3. Kolíkové spoje