název
Materiály
1. Úvod do předmětu
2/3. Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu
4. Stav lesního porostu v ČR
5 . Význam lesa (funkce lesa)
6.Vliv životního prostředí na lesy
7. Význam lesa
8. Strom, části,
9. / 10. Rozdělení dřeviny
11. Stavba dřeva
12. / 13 Makroskopická stavba
14/15 Mikroskopická stavba dřeva
16 Chemické složení dřeva
17. Submikroskopická stavba
18/19/20/21 Fyzikální vlastnosti dřeva
22/23/24/25/ Mechanické vlastnosti dřeva
UČEBNICE