název
2. Základní rozdělení strojů
2/3 Základní rozdělení strojů a strojních zařízení používaných v oboru
6/7. Spoje rozebíratelné a nerozebíratelné
8/9. Součásti k přenosu točivého pohybu – čepy, hřídele, ložiska, spojky