Vyberte předmět třídy 1.T:

[MTT] Materiály   [Aj] Anglický jazyk   [ČJ] český jazyk   [TK] Technické kreslení   [ON] Občanská nauka   [ES] Estetika   [IT] Informatika   [PŘI] Přírodověda   [TET] Technologie   [MA] Matematika   [VZA] Výrobní zařízení   [FY] Fyzika