Vyberte předmět třídy 1.T:

[MTT] Materiály   [Aj] Anglický jazyk   [ČJ] český jazyk   [MTZ]   [NJ] Německý jazyk   [IT] Informatika   [ON] Občanská nauka   [PŘI] Přírodověda