název
10. Číselníkové měřicí přístroje
El. učebnice 1. ročník
4. Postup při měření
5. Nepřesnosti při měření
6. Měření délek
50-52 Vyhrubování, vystružování a zahlubování