název
1. Úvodní hodina, seznámen učivem pro 1. ročník
2. Základní literární pojmy, druhy a žánry
2. Umění, druhy umění
3. Poezie
4. Próza
5.Drama
6. Báje
7. Pověsti
8. Regionální pověsti
9.- 10.Bajky
11.- 12. Historické události v literatuře
13.- 14. Pohádky
20.Kulturní instituce v ČR
20.- 21. Kulturní instituce v našem regionu
30.-31. Reklama a její funkce