název
technické kreslení
1. Úvodní hodina, seznámení s učební osnovou
2. Význam Technického kreslení
3. Pomůcky v technické kreslení
4. Schéma a druhy výkresů
5. Náčrt
6. Kreslení základních geometrických konstrukcí
7. Význam normalizace a normy
8. Technické výkresy
9. Formáty
10. Měřítka
11. Druhy čar
12. Technické písmo
13. Popisování výkresů
14. Základní seznámení s kótováním
15. Zobrazování na technických výkresech
16.-18. Způsoby zobrazování