název
6. Měření délek
4. Postup při měření
5. Nepřesnosti při měření