název
50-52 Vyhrubování, vystružování a zahlubování
5. Nepřesnosti při měření
4. Postup při měření
6. Měření délek