název
4. Postup při měření
6. Měření délek
5. Nepřesnosti při měření