název
1. Úvod, Význam normalizace a typizace strojních součástí