název
1. Plán učiva
2. Tělesná a duševní stránka osobnosti
3.4. Zdraví a jeho ochrana životní styl
5. Komunikace, asertivní chování
6. Konflikt mezi lidmi
7. Nebezpečné závislosti
8. Sociální útvary ve společnosti
9.Sociální role
10. Rodina
11. Etapy lidského života
11. Etapy lidského života
12. Mezigenerační vztahy
13.14.. Soužití ve společnosti - pravidla chování
15. Vrstevnické skupiny
16. Etnické skupiny, národnosti
17. Migrace, emigrace, azyl
18. Pomoc při řešení problémů v mezilidských vztazích
19. Postavení mužů a žen ve společnosti
20. Volba životního partnera
21. Vliv víry a náboženství na život člověka
22.Terorismus a náboženský extrémismus
23.Otázka smyslu lidského života
24. Hromadné sdělovací prostředky, svobodný přístup k informacím
25.Zpravodajství, objektivita zpráv
26.Menšiny v médiích
27.Podstata a principy reklamy
28.Etika reklamy, morální kodex
29.30.Projekt na volné téma IT
31.32.Prezentace projektů
Test