název
Bílkoviny test
Test směsi
Uhlík
kvíz
Kvíz bílkoviny
1. Úvodní hodina
2. Základní částice hmoty
3. Atomy a molekuly
4. Prvky a sloučeniny
5. Periodická soustava prvků
6.-7. Chemické reakce
8. Anorganická chemie
9. Hydroxidy
10. Kyseliny
11. H,O,N,C,Si,Ca,P
12. Kovy
13. Nekovy
14. Rizika úniku nebezpečných látek
15.-16. Vlastnosti atomu uhlíku
17. Základní názvosloví organických látek
18. Uhlovodíky a jejich rozdělení
19. Uhlovodíky a jejich využití v praxi
20. Organické kyseliny v běžném životě
21. Organická rozpouštědla v praxi
22. Tuky
23. Sacharidy - cukry
24. Bílkoviny
25. Vitamíny
26. Hormony
27. Zpracování masa, mléka
28. Zpracování tuků
29. Kvašení, výroba lihu, piva
30. Výroba vína, octa
31.-32. Chemické pochody při trávení
33. Konzervační metody
34. Ekologická příprava potravin
35. Druhy pohybů
36.- 37. Newtonovy zákony
38. Mechanická práce a energie
39. Tlak v tekutinách
40. Teplota
41. Teplotní roztažnost látek
42.-.43. Tepelné motory
44. Přeměna skupenství
45. Elektrický náboj, elektrické pole
46. Vodiče, napětí, proud
47. Ohmův zákon
48. Druhy elektrického proudu
49. Přenos elektrického proudu
50. Světlo a jeho šíření
51.-52. Zrcadla, čočky, odrazy světla
53. Světelné spektrum
54. Rentgenové záření
55. Radioaktivní prvky
56. Model atomu
57. Princip získávání energie
58. Využití energie
59. Jaderné katastrofy
60. Pojem vesmír, galaxie
61. Slunce
62. Keplerovy zákony
63. Komety
64. Historie dobývání vesmíru