název
1. Seznámení s učivem
2.-3. BOZP v prodejnách
4. Obchodní provoz, činitelé OPR
5. Význam obchodu
6. Maloobchod
7. Velkoobchod
8.-9.Úloha prodejny
10.-11. Provozní typy maloobchodních jednotek
12.-13. Vnější úprava a označení prodejny
14. Vnitřní úprava a prostorové členění prodejny
15. Zařízení prodejen
16. Pokladny
17. Ochrana zboží
18. Aktuální požadavky na bezpečnost práce a hygienu
19. Pracovníci prodejny
20. Členění pracovníků a jejich pracovní náplň
21.-22. Povinnosti zaměstnanců
23. Estetika pracovního prostředí
24. Organizace práce v malé prodejně
25. Organizace práce v supermarketu
26. Pracovní doba a doba odpočinku
27. Provozní/prodejní doba
28. Základní formy prodeje
29. Doplňkové formy prodeje
30. Prodej na splátky a úvěr
31. Placení za zboží v prodejně
32. Druhy služeb obchodu