název
Etapy lidského života
26. Hromadné sdělovací prostředky, svobodný přístup k informacím
Test