název
Deutschseite
testy - slovní zásoba
6.-8. Časování sloves
Sein - Haben - gramatika
Číslovky
číslovky - test
20. Zápor
otázky
pozdravy,vypravování
18.-19. Familie = rodina
die Kleidung - oblečení
22. Číslovky - tabulka
Oblečení - cvičení
Barvy
22. Číslovky online
5. Osobní zájmena
Ovoce a zelenina - test obtížný