název
otázky
die Kleidung - oblečení
Ovoce a zelenina - test obtížný
Barvy
Oblečení - cvičení
pozdravy,vypravování
číslovky - test
Číslovky
Sein - Haben - gramatika
testy - slovní zásoba
Deutschseite
5. Osobní zájmena
18.-19. Familie = rodina
20. Zápor
22. Číslovky - tabulka
22. Číslovky online
6.-8. Časování sloves