název
1. Zásady pro psaní na stroji
2. Rozmístění klávesnice
3. Zásady bezpečnosti při psaní
4.- 7. Nácvik psaní na střední písemné řadě
8.- 11. Nácvik psaní - d, f, j, k, a, ů, s, i, g, h
12.- 14. Nácvik psaní na horní písemné řadě
15.- 17. Nácvik psaní - r, u, e, i, o, p, t, z
18. Souhrnné opakování
19.- 23. Nácvik psaní - n, v, m, b, c, x, y
24.- 28. Velká písmena, tečka, čárka, pomlčka
29.- 32. Souhrnné opakování
33.- 45. Nácvik psaní - ř, á, č, í, š, ě, ž, ý, é
46.- 49. Souhrnné opakování
50.- 63. Nácvik psaní znamének, značek a číslic
64. Souhrnné opakování