Vyberte předmět třídy 1.P:

[ZBO] Zbožíznalství   [Aj] Anglický jazyk   [ČJ] český jazyk   [OPR] Obchodní provoz   [TV] Tělesná výchova   [NJ] Německý jazyk   [ES] Estetika   [PŘI] Přírodověda   [ON] Občanská nauka