název
přivlastňovací pád act.
ordinal numbers act.