název
Odbytová střediska
Odbytová střediska 2
Chování na pracovišti
příprava pracoviště
příprava pracoviště
Základní pravidla obsluhy
Inventář na úseku obsluhy
Drobný inventář
Příbory
14. hodina inventář na pokrmy
inventář na nápoje
Prádlo
pomocný inventář
18. hod.zařízení na úseku obsluhy
19. hod. Nabídka
20.hod.způsoby prodeje a placení
23.hod. Snídaně
24.způsoby obsluhy
25. hodina - Jednoduchá obsluha