název
kvíz
Hydroxidy
1. Úvodní hodina
2. Základní částice hmoty
3. Atomy a molekuly
4. Prvky a sloučeniny
5. Periodická soustava prvků
6.-7. Chemické reakce
8. Vlastnosti anorganických látek
9. Hydroxidy
10. Kyseliny
11. H,O,N,C,Si,Ca,P
12. Kovy
13. Nekovy
14. Rizika úniku nebezpečných látek
15.-16. Vlastnosti atomu uhlíku
17. Základní názvosloví organických látek
18. Uhlovodíky a jejich rozdělení
19. Uhlovodíky a jejich využití v praxi
20. Organické kyseliny v běžném životě
21. Organická rozpouštědla v praxi
22. Tuky
23. Sacharidy - cukry
24. Bílkoviny
25. Vitamíny
26. Hormony
27. Zpracování masa, mléka
28. Zpracování tuků
29. Kvašení, výroba lihu, piva
30. Výroba vína, octa
31. Chemické pochody při trávení, Konzervační metody
32. Ekologická příprava potravin