název
1. Úvodní hodina, seznámení s učivem pro 1. ročník
2. Umění, druhy umění
3.Pojem literatura, Význam a funkce literatury
4. Bible - biblické příběhy
5.Nejstarší literatura - kroniky, legendy
6. Periodizace literatury
7.Literatura 19. století
8.Literatura 19. stletí
9.- 10. Hlavní literární směry do konce 19. stol. - Romantismus, reallismus
11. Literární žánry
12. Poezie, próza, drama
13. Pověsti
14. Báje
15. Bajky, zvířecí alegorie
16. Balady
17. - 18. Lidová slovesnost, pohádky
19. Kulturní instituce v ČR - ND, NM
20.- 21. Kulturní instituce v našem regionu
22. Knihovny a jejich služby
23. - 24. Kultura národností na našem území
25. - 26. Znaky a zvláštnosti cizích kultur
27. - 28. - Významné osobnosti světového umění/práce s ukázkami z čítanek, nahrávek, filmových ukáz
29. -30. Významné osobnosti českého umění- práce s ukázkami z čítanek, nahrávek, filmových ukázek
31.- 32. Návštěva výstavy, filmového nebo divadelního představení budou do výuky zařazeny aktuálně