název
1. Základní poznatky v oboru
2. Voda, koloběh vody
3. Zdroje vody
4. Veřejný vodovod
5. Zařízení veřejného vodovodu
6. Zařízení veřejného vodovodu II
7. Domovní vodovod
8. Zařízení a části domovního vodovodu
9 - 11. Odtokové potrubní sítě, vnitřní kanalizace
12 - 13. Příslušenství a potrubí vnitřní kanalizace
14 - 15. Kanalizační přípojka, veřejná kanalizace
16. Objekty na stokových sítích a domovní čistírny odpadních vod - základní poznatky
17. Rozdělení technických materiálů
18. Přehled vlastností a struktura materiálu
19.-20. Fyzikální vlastnosti materiálu
Doplňovačka
Poznáte, co je na obrázku?
21. Mechanické vlastnosti materiálu
21 - 22. Mechanické a technologické vlastnosti materiálu
22. Technologické vlastnosti materiálu
23.-24. Koroze, ochrana proti korozi
25. Tepelně izolační vlastnosti materiálu
26. Opakování -vlastnosti technických materiálů
29 - 30. Ocel
31 - 32. Neželezné kovy
33. Další technické kovy
34.-35. Nekovové materiály - plasty
36 - 37. Pryž, textilie, kůže, dřevo
38 - 39. Sklo a technická keramika
40. Stavební materiály
43. Měření a orýsování
47. Řezání ocelových trubek
60 - 61. Tváření - kování
66 - 67. Výroba zařizovacích předmětů
72. Nekovové trubní materiály -trouby kameninové, betonové a železobetonové
74. Potrubí z plastů
79 - 80. Hrdlové spoje kameninových, litinových a ocelových trub
84.-85. Závitové spoje
95. Lisované spoje
96.-97. Spojky a přechodky
99. - 100. Upevňovací prvky a způsoby upevnění potrubí