název
1. Základní jednotky ve vytápění
23. Etážové vytápění a jednotrubkové otopné soustavy s přirozeným oběhem
2. Teplota, hustota
3 - 4 Tlak