název
1. Základní jednotky ve vytápění
23. Etážové vytápění a jednotrubkové otopné soustavy s přirozeným oběhem
3 - 4 Tlak
2. Teplota, hustota