název
74. Potrubí z plastů
72. Nekovové trubní materiály -trouby kameninové, betonové a železobetonové
66 - 67. Výroba zařizovacích předmětů
60 - 61. Tváření - kování
54 - 55. Rovnání
43. Měření a orýsování
38 - 39. Sklo a technická keramika
31 - 32. Neželezné kovy
25. Tepelně izolační vlastnosti materiálu
79 - 80. Hrdlové spoje kameninových, litinových a ocelových trub
84.-85. Závitové spoje
99. - 100. Upevňovací prvky a způsoby upevnění potrubí
96.-97. Spojky a přechodky
95. Lisované spoje
21 - 22. Mechanické a technologické vlastnosti materiálu
8. Zařízení a části domovního vodovodu
7. Domovní vodovod
Poznáte, co je na obrázku?
6. Zařízení veřejného vodovodu II
5. Zařízení veřejného vodovodu
Doplňovačka
4. Veřejný vodovod
3. Zdroje vody
3. Voda, koloběh vody
9 - 11. Odtokové potrubní sítě, vnitřní kanalizace
12 - 13. Příslušenství a potrubí vnitřní kanalizace
16. Objekty na stokových sítích a domovní čistírny odpadních vod - základní poznatky
47. Řezání ocelových trubek
40. Stavební materiály
38 - 39. Sklo a technická keramika
36 - 37. Pryž, textilie, kůže, dřevo
29 - 30. Ocel
14 - 15. Kanalizační přípojka, veřejná kanalizace
2. Základní poznatky v oboru