název
Doplňovačka
Poznáte, co je na obrázku?
74. Potrubí z plastů
72. Nekovové trubní materiály -trouby kameninové, betonové a železobetonové
66 - 67. Výroba zařizovacích předmětů
60 - 61. Tváření - kování
54 - 55. Rovnání
43. Měření a orýsování
38 - 39. Sklo a technická keramika
31 - 32. Neželezné kovy
25. Tepelně izolační vlastnosti materiálu
21 - 22. Mechanické a technologické vlastnosti materiálu
16. Objekty na stokových sítích a domovní čistírny odpadních vod - základní poznatky
47. Řezání ocelových trubek
40. Stavební materiály
38 - 39. Sklo a technická keramika
36 - 37. Pryž, textilie, kůže, dřevo
29 - 30. Ocel
14 - 15. Kanalizační přípojka, veřejná kanalizace
12 - 13. Příslušenství a potrubí vnitřní kanalizace
9 - 11. Odtokové potrubní sítě, vnitřní kanalizace
8. Zařízení a části domovního vodovodu
7. Domovní vodovod
5. Zařízení veřejného vodovodu
6. Zařízení veřejného vodovodu II
4. Veřejný vodovod
3. Zdroje vody
3. Voda, koloběh vody
2. Základní poznatky v oboru
79 - 80. Hrdlové spoje kameninových, litinových a ocelových trub
84.-85. Závitové spoje
96.-97. Spojky a přechodky
95. Lisované spoje
99. - 100. Upevňovací prvky a způsoby upevnění potrubí