název
2. Základní poznatky v oboru
3. Voda, koloběh vody
3. Zdroje vody
4. Veřejný vodovod
Doplňovačka
5. Zařízení veřejného vodovodu
6. Zařízení veřejného vodovodu II
Poznáte, co je na obrázku?
7. Domovní vodovod
8. Zařízení a části domovního vodovodu
9 - 11. Odtokové potrubní sítě, vnitřní kanalizace
12 - 13. Příslušenství a potrubí vnitřní kanalizace
14 - 15. Kanalizační přípojka, veřejná kanalizace
29 - 30. Ocel
36 - 37. Pryž, textilie, kůže, dřevo
38 - 39. Sklo a technická keramika
40. Stavební materiály
47. Řezání ocelových trubek
16. Objekty na stokových sítích a domovní čistírny odpadních vod - základní poznatky
21 - 22. Mechanické a technologické vlastnosti materiálu
25. Tepelně izolační vlastnosti materiálu
31 - 32. Neželezné kovy
38 - 39. Sklo a technická keramika
43. Měření a orýsování
54 - 55. Rovnání
60 - 61. Tváření - kování
66 - 67. Výroba zařizovacích předmětů
72. Nekovové trubní materiály -trouby kameninové, betonové a železobetonové
74. Potrubí z plastů
79 - 80. Hrdlové spoje kameninových, litinových a ocelových trub
84.-85. Závitové spoje
95. Lisované spoje
96.-97. Spojky a přechodky
99. - 100. Upevňovací prvky a způsoby upevnění potrubí