název
1. Typizace ve výstavbě a technická normalizace
2.-3. Základní pojmy, hlavní části budov a stavební práce
4. Funkce stavebních konstrukcí
5. Staviva a pojiva
6.-7. Materiály pro zdivo a příklady dalších materiálů
8. Zemní práce
9. Základová půda
10.-11. Konstrukce základů a izolace proti vodě
12. Nosné svislé konstrukce
13. Nenosné svislé konstrukce
14. Ventilační a komínové průduchy
15. Otvory, prostupy, drážky a výklenky
16. -17. Stropy, konstrukce stropů
18.-19. Klenby a podhledy
20. Převislé konstrukce
21. Schodiště, části a druhy schodišť
22. Rampy a jejich provedení
23. Střechy
24.-25. Sklonité střechy, nosné konstrukce
26. Střešní plášť
27. Podlahy
28.-29. Stavebně truhlářské konstrukce
30. Technická zařízení budov
31. Změny nebo stavební úpravy dokončené stavby
32. Souhrnné opakování