název
Zlomky a desetinná číslas
Záporná čísla
Zlomky a desetinná čísla