Vyberte předmět třídy 1.I:

[Aj] Anglický jazyk   [ČJ] český jazyk   [VOD] Vodárenství   [TK] Technické kreslení   [ON] Občanská nauka   [VYT] Vytápění   [MA] Matematika   [ES] Estetika   [PŘI] Přírodověda   [FY] Fyzika   [SK] Stavební konstrukce   [IT] Informatika