název
Připojení k síti
E-mail
Chat
Vývoj v oblasti PC sítí
Internetové hrozby
Ochrana počítače
Činnost antivirových systémů
Textový editor - zadání
Zadání - opravy ve wordu
Internet
Počítačová síť WAN
Tiskárny, scannery
význam předmětu, základní informace
části počítače
Hardware
Software
Nosiče dat
Operační programy
Přehled editorů
Textový editor
Složka, soubor
Seznámení s databázemi
Databázové systémy
Počítačové sítě
Počítačová síť LAN