název
1. Úvodní hodina, seznámen učivem pro 1. ročník
2. Základní literární pojmy, druhy a žánry
3. Poezie
4. Próza
5.Drama
Proza ,poezie, drama
6. Báje
7. Pověsti
8. Regionální pověsti
9.- 10.Bajky
11.- 12. Historické události v literatuře
13.- 14. Pohádky
20.Kulturní instituce v ČR
30.-31. Reklama a její funkce